ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πεδία εφαρμογής με εξειδίκευση και εμπειρίαΤοπογραφικάΑναλαμβάνουμε την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήσεις ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Επίσης αναλαμβάνουμε χαράξεις κατασκευών επί εδάφους, οριοθετήσεις ιδιοκτησιών κ.τ.λ.


   


Ολες μας οι αποτυπώσεις των εκτάσεων αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα αφού δημιουργηθεί ψηφιακό μοντέλο του εδάφους ώστε ο ιδιοκτήτης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όσα χρόνια και αν περάσουν να έχει πρόσβαση με ένα απλό τηλεφώνημα σε αντίγραφα σχεδίων. Επίσης η μέτρηση και η σχεδίαση πραγματοποιείται στο επίσημα γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας (ΕΓΣΑ ‘87), ώστε να υπάρχει συμβατότητα με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (δασαρχείο, κτηματολόγιο κ.τ.λ.)
Η σχεδίαση με συντεταγμένες έχει επίσης και το μεγάλο πλεονέκτημα της επακριβούς εύρεσης των ορίων της μετρηθείσας έκτασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έστω και αν έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή χαθεί η οριοθέτησή της.

Τ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης

 

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί

επίκαιρο