ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πεδία εφαρμογής με εξειδίκευση και εμπειρίαΠεριβάλλων χώροςΗ αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων (landscape engineering) σε άμεση αντιστοιχία με την αρχιτεκτονική ενός ακινήτου αφορά στην σύλληψη της ιδέας και τον σχεδιασμό του εξωτερικού χώρου μιας ιδιόκτητης κατοικίας, ενός χώρου συνάθροισης κοινού, ενός χώρου αθλοπαιδιών, ενός πάρκου, ενός χώρου πρασίνου μεταξύ άλλων με γνώμονες που εμπίπτουν στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις που στοχεύουν στην αναβαθμισμένη λειτουργικότητα και αισθητική. Η σχεδίαση μεταξύ άλλων προσβλέπει στην βελτίωση του μικροκλίματος της περιβάλλουσας χλωρίδας, με άμεσα αποτελέσματα στους ποιοτικούς συντελεστές που καθορίζουν την άνεσή μας κατά την διαβίωση στον χώρο που ζούμε.
Διαμόρφωση Κοινοχρήστου χώρου στην Κοζάνη - κατόψεις ισοϋψών / διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης


Η αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων παρουσιάζει γοργά εξελικτικές τάσεις σε ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και του εξωτερικού τις τελευταίες δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια βρίσκει μεγάλη απήχηση και στον Ελλαδικό χώρο τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.
Διαμόρφωση Κοινοχρήστου χώρου στην Κοζάνη - κατόψεις ισοϋψών / διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης


Στο πλαίσιο της πράσινης αναβάθμισης και δημιουργίας πολλών κοινοχρήστων χώρων του δημοσίου τομέα, παρέχεται η δυνατότητα και για τον δημόσιο τομέα της σχεδίασης από το μηδέν λύσεων που μπορούν να αναβαθμίσουν αρμονικά χώρους που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν κενά οικόπεδα και ιδιοκτησίες που σαφώς είχαν προοπτικές και πλέον εντάσσονται στις άμεσες προτεραιότητες για την πράσινη ανάπτυξη.

Διαμόρφωση Κοινοχρήστου χώρου στην Κοζάνη - κατόψεις ισοϋψών / διαμόρφωσης, διαστασιολόγησης και μηκοτομή


Η εταιρία μας έχει στην πολύτιμη παρακαταθήκη της εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση έργων, ιδιωτικών και δημοσίων ακόμα και σε χώρους μεγάλων επιφανειών που υπερβαίνουν τα 2000μ².

Διαμόρφωση Κοινοχρήστου χώρου στο Πρωτοχώρι Κοζάνης


Τ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης

 

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί

επίκαιρο