ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πεδία εφαρμογής με εξειδίκευση και εμπειρίαΑνακαίνιση ΚατοικιώνΠαράδειγμα
 
Παράδειγμα
 
Παράδειγμα
 
ΠαράδειγμαΣτάδια / Στόχος


Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους σας, τηλεφωνόντας μας ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται από την σελίδα μας πραγματοποιείται ένα ραντεβού στο χώρο ενδιαφέροντος. Εκεί γίνεται μια αυτοψία από τον υπεύθυνο της εταιρείας μας και ακολουθεί μια εκτενής συζήτηση σχετικά με τις εργασίες που θέλετε να γίνουν, το ύφος που θέλετε να προσδώσετε στον χώρο ή κάποιες ιδιαίτερες επιθυμίες σας. Αυτό αποτελεί το σημαντικότερο βήμα ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας.


Σύμφωνα με τα συμπεράσματά μας από την παραπάνω συζήτηση και την αυτοψία εκπονείται από την εταιρεία μας μελέτη – προσφορά, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, η διάρκεια και το κόστος των εργασιών.


   


Η προσφορά σας παραδίδεται για μελέτη και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, συζήτηση ή τροποποίηση. Παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτείτε δουλειές μας σε διάφορα στάδια εργασιών.


Διαδικασία


Με την ανάθεση των εργασιών στην εταιρεία μας υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναφέρονται ρητά και αναλυτικά όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η ημερομηνία έναρξης των εργασιών, η διάρκεια των εργασιών, ο τρόπος πληρωμής και οι πιθανές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους μας.


Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και μέχρι την έναρξη των εργασιών υπάρχει η δυνατότητα να γίνει τρισδιάστατη σχεδίαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να πάρετε μια πρώτη εικόνα για την μορφή του χώρου σας μετά το πέρας των εργασιών.


Επίσης και εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να σας προτείνουμε συνεργάτες μας για την προμήθεια πλακιδίων, πατωμάτων, ειδών υγιεινής, επίπλων μπάνιου, επίπλων κουζίνας, εσωτερικών θυρών.


Τ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης

 

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί

Παράδειγμα

επίκαιρο