Τοποθεσία - Πρόσβαση


Το γραφείο μας βρίσκεται στο κέντρο της Κοζάνης στη γωνία των οδών Δημοκρατίας και Βασιλείου Φόρη, με την είσοδο της οικοδομής να βρίσκεται επί της καθέτου στην οδό Δημοκρατίας, στην οδό Βασιλείου Φόρη, αριθμός 2.


Για στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ελεύθεροι και ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης, καθώς επίσης και ιδιωτικός στεγασμένος χώρος στάθμευσης (parking) στην οδό Μπουσίου.


Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε.


Χάρτης

Στοιχεία επικοινωνίας


Τ³ - Κατασκευή & Ανάπτυξη Ο.Ε.

Βασιλείου Φόρη 2

Κοζάνη 501 00


T/F. 2461034463

E. contact@tourtouras.info


Επιμέρους στοιχεία επικοινωνίας


> Τουρτούρας Αθανάσιος - Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.

K. 6942489079

E. thanos@tourtouras.info


> Τουρτούρας Δημήτριος - Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

Κ. 6937578084

E. dimitris@tourtouras.info

Τ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί