Σύντομο ιστορικό


Η Τ³ - Κατασκευή & Ανάπτυξη είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία διπλωματούχων μηχανικών που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των τεχνικών έργων, τόσο στον τομέα των μελετών όσο και των κατασκευών από την δεκαετία του ’60 έως και σήμερα.


Δραστηριότητες - Υπηρεσίες


Με όπλα την πολύχρονη πείρα, αλλά και την εξειδίκευση αναλαμβάνουμε με πλήρη επαγγελματική υπευθυνότητα μεταξύ άλλων:


  1. την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και αντιπαροχή οικοδομικών έργων

  2. την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών (αποτυπώσεων / χαράξεων)

  3. την ανακαίνιση κατοικιών και εργασιακών χώρων

  4. την σύνταξη και κατάθεση φακέλου για την ρύθμιση των Ημιυπαιθρίων χώρων (Ν.3843/2010)


Στον τομέα της οικίας και εξελισσόμενοι σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις οίκησης στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών. Οι συνεργάτες μας, οι παλαιοί μας πελάτες και οι αγοραστές πιστοποιούν την ποιότητα και την αξιοπιστία των κατασκευών καθώς του ήθους και της καλής μεταξύ μας συνεργασίας.


Στόχοι - Ζητούμενα


Η εταιρεία μας έχει ένα και μόνο στόχο: την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με τον κατάλληλο συγκερασμό  της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της πολυετούς εμπειρίας. Έτσι μόνο χτίζουμε μαζί σας μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης, κάτι που για εμάς είναι το ζητούμενο.


Σε πείσμα των καιρών του εύκολου και πρόσκαιρου κέρδους, επιμένουμε σε ένα βασικό τρίπτυχο:


        > αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά όσο και στην ουσία του,

        > συνέπεια, στην εφαρμογή της μελέτης στο ακέραιο χωρίς παρεκκλίσεις και

        > ασφάλεια, γιατί τίποτα άλλο δεν αξίζει τόσο όσο μια ανθρώπινη ζωή.


Στο τρίπτυχο αυτό εσωκλείονται επιμέρους έννοιες και αξίες όπως η τιμιότητα, η επιμέλεια, η εγγύηση, η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα.

Στελέχωση - Ανθρώπινο Δυναμικό & Συνεργασίες


Η εταιρία αποτελείται από τα παρακάτω σταθερά μέλη, με παράλληλες συνεργασίες με αξιόλογα τεχνικά γραφεία, ιδιώτες μηχανικούς και εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία:


        > Τουρτούρας Αθανάσιος - Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.

        > Τουρτούρας Δημήτριος - Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.

        > Τουρτούρας Ευάγγελος - Αρχιτέκτονας Μηχανικός


Σεβασμός στο περιβάλλον


Kάθε μας ενέργεια γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Στην Τ³ εκπονούμε και εφαρμόζουμε πλήρως βιοκλιματικές μελέτες πιστοποιημένες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και διεθνείς οργανισμούς και παράλληλα  εφαρμόζουμε έξυπνες πρακτικές έτσι ώστε να περιορίζουμε το ενεργειακό αποτύπωμα σε κάθε τομέα των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων μας.


Τ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί