Έργα μαςΣε εξέλιξη:


Οδός Νικοκλέους,


Οδός Ολύμπου,


Οδός Αηλιόστρατας,

Οδός Καταφυγίου,

Οδός Σπ. Μαρινάτου,

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί

Στο πρόσφατο αρχείο:


Οδός Ι. Κακριδή,

Οδός Αλ. Μινωτή,

Οδός Ρ. Μελωδού,

Οδός Παπάγου,

Τ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης